۱۳۸۸ دی ۲۴, پنجشنبه

ژانر "زت زیاد"... چمنتیم

نامه احمدی نژاد به رهبر:" ایام عزت مستدام."

هیچ نظری موجود نیست: