۱۳۸۸ دی ۲۴, پنجشنبه

Making Decisions

ژانر "خوش به حال کبری"

آدم گاهی سر چندراهی هایی میمونه که اوووون سرش ناپیدا

هیچ نظری موجود نیست: