۱۳۸۹ فروردین ۱۹, پنجشنبه

Crowning

در ادامه این عملیات انقلابی... تاجگذاری بدون درد و خونریزی انجام شد... حتی چشممی هم از حدقه بیرون نیامد... بترکه چشم حسود...

هیچ نظری موجود نیست: