۱۳۸۹ فروردین ۲۷, جمعه

Premarital Smiling

- دختر دم وقت وقتی میخنده نباید دندوناش پیدا باشه...
+ دختر ترشیده چطور؟
- کدوم دندوناش؟نتیجه اخلاقی: تا شقایق و دندون هست زندگی باید کرد.
اسوه اخلاقی: الیزابت تیلور

هیچ نظری موجود نیست: