۱۳۸۹ اردیبهشت ۶, دوشنبه

Water Closet Saving

ژانر آدمهایی که "دستشویی شون رو نگه میدارن برای روز مبادا".
بی خیال! آمونیاک هم مثل چرک کف دست میمونه... بده  بره!

هیچ نظری موجود نیست: