۱۳۸۹ فروردین ۱۲, پنجشنبه

April, 1st


فصل آزمایش دستگاه دروغ سنج
برادر: بیا این دستگاه رو یه امتحانیش بکنیم. یه چیز دروغی بگو.
خواهر: نه نمیتونم. دروغگو دشمن خداست.
برادر: اسمت چیه؟
خواهر: قلیدون.

(از سری دیگه چه خبر؟)

هیچ نظری موجود نیست: