۱۳۸۹ اردیبهشت ۸, چهارشنبه

What About Beautiful Minds?

"Great Minds Discuss Ideas; Average Minds Discuss Events; Small Minds Discuss People."-- Eleanor Roosevelt

در رابطه با بررسی شادی صدر و جواب این به اون و جواب اون به این.پ. ن. برای اینکه نشون بدم ذهن بزرگی دارم به زودی بحثی در باب ایده متلک گویی و متلک شنوی باید بکنم.

هیچ نظری موجود نیست: