۱۳۸۹ اردیبهشت ۵, یکشنبه

Not a Typo

به هیچ وجهی من الوجوه توجیح نمیشم که چرا یه آدمی باید ترجیح بده یه چیزی رو که درستش رو میدونه، غلط بنویسه. حالا پیدا کنید پرتغال فروش را.


هیچ نظری موجود نیست: