۱۳۸۹ فروردین ۱۶, دوشنبه

Not a daily routine anymore

غیرروزمره نویسی

یه مدتیه که غذاهام کمتر میسوزه... دقیقا از وقتی که مریض شدم ...از وقتی که باید نصفه شب قرصامو میخوردم... از وقتی که بلد شدم از تایمر آیفونم استفاده کنم...

مثل اینکه دارم آدم مدرنی میشم! ...البته گوش شیطون کر!


هیچ نظری موجود نیست: