۱۳۸۹ فروردین ۲۴, سه‌شنبه

Khayam's Memorandum to Advisors


یک چند به کودکی به استاد شدیم ... یک چند با استادی خود شاد شدیم
پایان سخن شنو که ما را چه رسید ... از خاک برامدیم و بر خاک شدیم

"خیام"

هیچ نظری موجود نیست: