۱۳۸۹ فروردین ۲۳, دوشنبه

Being Responsible

فکر میکردم برای دیدن خونسردترین و بیخیالترین آدمهای شهر باید بری توی صف مالیات ساعت 11 تا 12 شب پونزدهم آوریل، تنها اداره پست شهر که بازه ... کاری که پارسال خودم هم کردم...

بعد فهمیدم که یکی از دوستان چند سال از روی تنبلی فرمهاش رو پر نمیکرده... با این فکر که فوقش چند سال زندانی میشم. آسمون که به زمین نمیاد...

فهمیدم آب در کوزه و ما تشنه لبان میگردیدیم.

هیچ نظری موجود نیست: