۱۳۸۹ فروردین ۲۹, یکشنبه

Tango

آدمهایی هستند که نمیدونن که هنوز پای چپ و راستشون رو از هم تشخیص نمیدن...

ژانر: آنکس که نداند و نداند که نداند.

هیچ نظری موجود نیست: