۱۳۸۹ فروردین ۱۳, جمعه

Hookxx

چیستان
"هِي قُر بزن، هِي قُل بزن ... لبم به لبت، دستم به گردنت"

هیچ نظری موجود نیست: