۱۳۸۹ خرداد ۱۷, دوشنبه

Touch wood

در راستای اینکه "ما دولت رمالی نمیخواهیم"...

الان رادیو پیام یه گزارش پخش کرد در مورد چشم زخم. نتیجه گیری این شد که:
"و ان یکاد..." در قران در رابطه با چشم شور صادر شده.
بعد از تولد حسنین (امام حسن و حسین) از دعاهایی برای رفع چشم زخم استفاده شده.
چارقل بخونید برای اینکه چشم نخورید.
...
از 8 نفری که باهاشون صحبت شد، پنج نفر از جمله یک روحانی تایید کردند. یک نفر فقط حرف خوبی زد. گفت اینها خرافاته، ولی سعی کنید حسادت کسی رو برنیانگیزید.

نتیجه اینکه: چشم نخوره این مملکت با این پیشرفت اینتلکتوالش!!!


هیچ نظری موجود نیست: