۱۳۸۹ تیر ۴, جمعه

God is Not Great or what?

فارسی را پاس بداریم:
زین پس به جای عبارت نامانوس "الله اکبر"
بگوییم: "خدا خیلی خره"

حالا اگر نمیترسید خدا سوسکتون کنه، فارسی رو پاس بدارید.

پ.ن. خر یعنی بزرگ

هیچ نظری موجود نیست: