۱۳۸۹ خرداد ۲۰, پنجشنبه

Broken Attacked Heart

رادیو پیام داره رابطه دل شکسته و قلب شکسته را توضیح میده:

افراد دچار شکست عشقی و کاری شده، 27% بیشتر ناراحتی قلبی میگیرند.هیچ نظری موجود نیست: