۱۳۸۹ تیر ۲, چهارشنبه

Broken Heart?

کوشی چه به تعمیر دل؟! این خانه عشق است آبادیش آنست که آباد نباشد
"فتحعلیشاه قاجار"
در مورد فتحعلیشاه: "تعداد زنان وی را متفاوت ذکر کرده اند.سرهنگ دروویل فرانسوی ۷۰۰ و سرهنگ استوارت که یک سال بعد از مرگ او به ایران آمده ۱۰۰ و بی نینگ ۸۰۰ و مادام دیولافوا ۷۰۰ و مارخام ۳۰۰ و سپهر بیش از هزار یاد کرده اند. آغامحمدخان که خود ناتوان از زناشویی بود همواره برادرزادهٔ خودرا ترغیب به ازدواج و آوردن فرزند می‌کرد و برای هر فرزند جدید به او پاداش می‌داد." -- ویکی پدیا


------------------------------------
خانه تان نابود باد
------------------------------------

هیچ نظری موجود نیست: