۱۳۸۹ خرداد ۱۲, چهارشنبه

Cancer Translplant

رادیو پیام: 
مردی بر اثر سرطان رحم درگذشت.

نتیجه اخلاقی: مرد هم مردای قدیم.
پ. ن.: کلیه زنی که آلوده به سرطان رحم بود، به این مرد پیوند زده شده بود.

هیچ نظری موجود نیست: