۱۳۸۹ خرداد ۳۰, یکشنبه

Kaka

حین بازی برزیل-ساحل عاج اتفاق افتاد:

حساب، حسابه... کاکا جای برادری ...


عکس

تکمیلی: با این چشم شورم. بچه رو بی جرم و بی جنایت اخراج کردن.

هیچ نظری موجود نیست: