۱۳۸۹ تیر ۳, پنجشنبه

Tea Time (II)


در رابطه با پست  قبلی ...این هم از لذت هفده زاری!


چای داغ (بدون حضور دایی چاق) + قوری گل قرمزی... این رو سه بار بگین!خاطره بیربط: بچه که بودم (خیلی قدیما که نون سنگک 1.5 تومان بود و نون لواش پنجزار)... یه بار رفتم نونوایی گفتم نون دونه ای یه تومن و پنجزاره... نونوا هم اصرار میکرد که نه! نون دونه ای پونزده-زاره. بعد چند نفری بهم خندیدن. یادمه یه حس بچه بودن و بیسوادی بهم دست داد... دقیقا مثل یه باری که رفتم بانک گفتم:
one thousand and five hundred dollars
بعد متصدی بانک گفت: 
fifteen hundred dollars?

------------------------------------------
پ.ن. عکس از منزل یک دوست با سلیقه.

هیچ نظری موجود نیست: