۱۳۸۹ خرداد ۱۴, جمعه

Anniversary


امروز ظاهرا سالگرد مساله "ادب مرد به ز دولت اوست" است. بدینوسیله خواستم بگم ما قبل از مناظره هم همین مساله رو بررسی کرده بودیم... و یادآوری حال و هوای اونروزا در فیس بوک.Zohreh Karimi

Zohreh هنر مرد (=موسوی): - به ز دولت اوست؟ - عین سیاست اوست؟ - برتر از گوهر آمد پدید؟

May 19, 2009 at 7:46pm  ·  · 

P I 
nazde iranian asto bas
May 19, 2009 at 7:58pm · 

M Y 
nazde hamsare oost
May 19, 2009 at 8:23pm · 

Zohreh 
- موسوی را پرسیدند هنر از که آموختی؟ گفت از احمدی نژاد
- من هنرمند نیستم ولی هنرمندان را دوست دارم
May 19, 2009 at 11:57pm · 

P I 
برو هنر در وکن مگو چیست آرت
May 20, 2009 at 12:14am · 

H M 
bebakhshid, in honareh maro bedin biyad ye dasti be saro roye in khoneh bekeshe :D
May 20, 2009 at 12:18am · 

M Sh 
honar bartar az gohar aamad padid valikan be ma chon resid, var parid!!!
May 20, 2009 at 8:03am · 

Zohreh 
سخن مرد (خاتمی) به ز دولت اوست
ادب مرد (حبیبی معاون اول) به ز دولت اوست
ثروت مرد (هاشمی) به ز دولت اوست
هنر مرد (موسوی) به ز دولت اوست
به علت اعجاز وارده، همه چیز او (احمدی نژاد) بهتر از همه چیز اوست
May 20, 2009 at 2:57pm · 
N Z 
خلاقانه بود !ا
May 20, 2009 at 4:33pm · 

هیچ نظری موجود نیست: