۱۳۸۹ خرداد ۳۰, یکشنبه

National TV

- 18 تیر 78 که تو کوی دانشگاه بودم، شبش زنگ زدم خونه که اعلام وضعیت کنم و بگم سالم هستم. دیدم مامانم هیچ جوره نگران نیست.... هر چی میگفتم اینجا اوضاع خیلی بده، میگفت انگار چیزی نبوده، یه سری بودن که پلیس جلوشون رو گرفته، تموم شده.

- حالا الان که لس آنجلس هستم، مامانم خودشو کشته دو روز که باهام تماس بگیره. میگه تلویزیون نشون داده که پلیس لس آنجلس مردم و دانشجوها رو کتک زده، نگرانت شدیم. 

هیچ نظری موجود نیست: