۱۳۸۹ خرداد ۱۴, جمعه

Lost in Translation

من خیلی گناه دارم.
I'm so innocent.

هیچ نظری موجود نیست: