۱۳۸۹ خرداد ۱۲, چهارشنبه

0-0

- رفتیم خواستگاری.
+ چی شد؟
- مساله صفر-صفره.
- یعنی چی؟
+ نه ما پسندیدیم، نه اونا.
- چه تفاهمی! حیف شد ها!

هیچ نظری موجود نیست: