۱۳۸۹ خرداد ۳۰, یکشنبه

Doublethink

رادیو پیام: نرخ تورم در یکسال گذشته از 25% به 9.9% رسیده است.

البته! میزان، حال تورم است... یادتان برود که پارسال تکذیب میشد نرخ تورم بیست و پنج درصده.

نتیجه اخلاقی اینکه: در هر حالِ حاضری خوشحال باشید... نگران نباشید ... دوره ارزانیست ... 
"شرف، اینجا ارزان … تن عریان، ارزان … آبرو، قیمت یک تکه نان ... و دروغ، از همه چیز ارزانتر … و چه تخفیفی خورد پارسال چنین روزی، قیمت هر انسان!"هیچ نظری موجود نیست: