۱۳۸۹ تیر ۱۸, جمعه

What's in it for me?

معروفه که آدمها همه خوبن، تا وقتی که پای منفعت به میون نیاد.

ظاهرا در مورد بازاریها خلافش صدق میکنه.

پ. ن. در رابطه با اعتصاب بازار.

هیچ نظری موجود نیست: