۱۳۸۹ تیر ۱۰, پنجشنبه

Down with weather.com

روزمره/شب مره نویسی:

این از اون اداره راهنمایی-رانندگیشون، این هم از اداره هواشناسیشون...
مگه نه که گفته بودن امشب قراره هوا آفتابی باشه!

پ. ن.1 ژانر تف به این خارج!
پ. ن. 2 من از اون شبای مهتابی میخوام! الان شد شب چهارم.

هیچ نظری موجود نیست: