۱۳۸۹ تیر ۱۶, چهارشنبه

what about bad mutations and non-survivors?

موجوداتی وجود دارند که آنقدر اعتماد به نفسشان بالاست که دوست دارند یک چیزی مثل خودشان را تولید کنند یعنی تولید مثل کنند...
به گفته کارشناسان آمار سازمان ملل تعداد این موجودات اصلا هم کم نیست.

پ. ن.گیرم خودتون خوب، اون یکی هم خوب... با وجود ناگریز جهش ها چه میکنید؟

هیچ نظری موجود نیست: