۱۳۸۹ مرداد ۶, چهارشنبه

Chickened out

روزمره نویسی:

امروز چون هیچ مساله مهمتری تو زندگی نداشتم که ذهنم رو به خودش مشغول کنه، توجهم به این مساله معطوف شد که اگر مرغی بخواد به کودک درونش اشاره کنه میگه "جوجه درونم" یا میگه "تخم مرغم"؟

هیچ نظری موجود نیست: