۱۳۸۹ تیر ۲۱, دوشنبه

Ongoing Trade

آه!  آه ...

سهم من اینست
سهم من اینست
سهم من آهیست که هی با ناله سودا می کنم...


هیچ نظری موجود نیست: