۱۳۸۹ تیر ۱۱, جمعه

Referring to Uruguay's name

"ugly names down there!"  -- Billy Bob Neck


(minute 2:45)

هیچ نظری موجود نیست: