۱۳۸۹ تیر ۳۱, پنجشنبه

Hope is Bad!

همانطور که نیچه میگوید "امید بدترین بدهاست." امید الاغ است. آرزو خوب است. آرزو داشتن مالیات ندارد. ولی امید "موجب تداوم رنج و عذاب انسان میشود".

این هم که خدا میگوید: "و لا تیاسوا من روح الله، انه لاییاس من روح الله الا القوم الکافرون"، از خریتش است وگرنه قصد گول زدن ما را ندارد.
(× ترجمه آیه: از روح خدا ناامید نشوید. هیچکس جز گروه کافران از روح خدا ناامید نمیشود.)


پ. ن. طبق معمول: "خر" یعنی بزرگ.

هیچ نظری موجود نیست: