۱۳۸۹ آذر ۶, شنبه

Take the next exit, now

ذکر ادبی پس از رد کردن خروجی بزرگراه:

«یک لحظه غافل گشتم و صد سال راهم دور شد»


پ.ن.: مصرع احتمالا از ملک قمی

هیچ نظری موجود نیست: