۱۳۸۹ آذر ۱, دوشنبه

Divine Calculus 101

معلم دینیمون میگفت مکروهه که بیش از سه روز متوالی مهمان در خانه میزبان بماند.
مساله ای که ذهنم رو مشغول کرده اینه که اگه مهمان مثلا ده روز بماند، چند فعل مکروه انجام شده است؟ یکی؟ 3.33 (با دوره گردش) تا؟ یا هفت تا؟


هیچ نظری موجود نیست: