۱۳۸۹ آبان ۱۲, چهارشنبه

Good Morning, God!

چه بدبختیه که آدم بخواد شب به زور خودشو بخوابونه، صبح به زور بیدار کنه.

دعای صبح چهارشنبه:
خدا، خداي مستون! خداي مي پرستون!... به جون هر کی دوست داری، منو از خواب منو بپرون!

هیچ نظری موجود نیست: