۱۳۸۹ آذر ۱۰, چهارشنبه

For Decorative Purposes

- دل خوش سیری چند؟
- نداریم. اینم فروشی نیست، برای تزئین گذاشتم تو ویترین.

هیچ نظری موجود نیست: