۱۳۸۹ آذر ۶, شنبه

"PS. Please find enclosed some chocolate-coated Swiss almonds."

از احوالات اینجانب اگر خواسته باشی، بحمدالله حالم همه خوب است و مطلقاً ملالی نیست - نقطه سر خط -

... اما تو باور نکن.

هیچ نظری موجود نیست: