۱۳۸۹ آبان ۱۲, چهارشنبه

trick or treat

خواستم آش پختن یاد بگیرم باشد که گاهی در رفع هوی و هوس دل به کار آید. ولی اونقدر قاطی پاطی میشه که یه آش شله قلمکاری میشه برا خودش. 
از اون بدتر... هر کی جرات داره بیاد یه آش براش بپزم که یه وجب روغن روش باشه.

پ.ن.: مسولیت کلسترول خون بر عهده نویسنده نیست.

هیچ نظری موجود نیست: