۱۳۸۹ خرداد ۶, پنجشنبه

On Reasoning

در رابطه با قاطی کردن پای چپ و راست ... 
آقاهه میگه تو که کامپیوتر خوندی! یا صفره یا یکه. یا چپه یا راسته. اونقدرها هم سخت نیست.
میگم نه اینکه من چپ دستم، پای چپ و راستم رو اشتباه میگیرم.

هیچ نظری موجود نیست: