۱۳۸۹ خرداد ۳, دوشنبه

Everybody has somebody

چند وقت پیش یه لباسی خریدم، همون موقع خرید با خودم گفتم این لباس خیلی پیرزنیه...
بعد رفته بودم با یه سری پیرمرد "آفتاب لب بوم" معاشرت کنم، فیدبکهای خوبی بابت لباسم دریافت کردم.

نتیجه اخلاقی اینکه با تقریب خوبی برای هر کسی و هر چیزی تو دنیا یه آدمی با یه سلیقه ای پیدا میشه که خوشش بیاد... لباسهای پیرزنی هم پیرمرد-پسند هستن دیگه.

یه نمونه دیگه اش، یه شبکه تلویزیونی بود که من همیشه با خودم میگفتم آخه کی میشینه این شبکه رو نگاه کنه. بعد یه مدتی فهمیدم یکی از دوستام همیشه طرفدار پروپا قرصشه...