۱۳۸۹ اردیبهشت ۲۷, دوشنبه

The common question in LA: How's your business?

نمردم و در یک فرم خود را شاغل به شغل شریف خانه داری معرفی کردم. با اینکه خیلی غذا میسوزونم و خونه هم خیلی ریخت و پاشه، فکر نمیکنم خیلی هم دروغ گفته باشم.

پ. ن. علتش این بود که نفر بالایی خانه دار زده بود، منم زیرش ایضا زدم.

هیچ نظری موجود نیست: