۱۳۹۲ فروردین ۱۹, دوشنبه

It's a funny old world. -- Margaret Thatcher

ما راست قامتان جاودانه تاریخ خواهیم ماند. -- جنتی

هیچ نظری موجود نیست: