۱۳۹۲ فروردین ۲۷, سه‌شنبه

"Feelings are not supposed to be logical. Dangerous is the man who has rationalized his emotions." David Borenstein

نوشته بود:
آیا می‌دانید وقتی آدامس جویده شده را روی زمین می‌اندازید، اگر گنجشکی آن را بخورد می‌میرد؟

داشتم فکر می‌کردم نتیجه منطقی این چیست؟ این‌که آدامس جویده شده را روی زمین نیندازم؟ یا به این پیش‌بینی بسنده کنم که در روند تکامل تدریجی گنجشک‌های خنگ آدامس‌خوار قرار است نسلشان منقرض شود؟

یادم افتاد به نوشته دیگر که نوشته بود:
آدم‌هایی که از داستان یا ماجرایی سعی می‌کنند نتیجه منطقی بگیرند در بیان احساساتشان و روابطشان مشکل بیشتری دارند.

داشتم فکر میکردم نتیجه منطقی این چیست؟ این‌که این آدم‌ها سعی کنند بیشتر احساس کنند و کمتر نتیجه منطقی بگیرند* یا به این پیش بینی بسنده کنم که در روند تکامل تدریجی آدمهایی که نتیجه منطقی میگیرند قرار است نسلشان منقرض شود؟

نتیجه منطقی: دلم برای خودم بسوزد که قرار است نسلم منقرض شود.
--------------------------
*مثلا اینکه تمرین کنند وقتی تصویر گنجشک آدامس‌خورده و مرده‌ای را دیدند دلشان برای گنجشکها بسوزد -- حالا آدامس روی زمین هم انداختند، انداختند.


هیچ نظری موجود نیست: