۱۳۹۲ فروردین ۲۶, دوشنبه

Attempt of Suicide

نامبرده از ترس مرگ خودکشی کرد.

هیچ نظری موجود نیست: