۱۳۹۲ فروردین ۳۰, جمعه

"Dying is easy, it's living that scares me to death."

خرس مهربون طعمه رو گرفته تو دستش، داره دست دست میکنه که بخوره یا نخوره. که آیا خوشمزه هست؟ اصلا دلش میخواد خورده بشه یا نه؟...
شغال حریص چارچنگولی منتظره که خرس طعمه رو بذاره زمین تا یه لقمه چپش کنه.

پزشک قانونی اعلام میکنه "خورده شدن" نحوه کفن و دفنشه. علت اولیه مرگ، دقمرگیه.
خرسا حیوونای مرده نمیخورن. پس محل دفن احتمالی تو شکم شغاله. 

هیچ نظری موجود نیست: