۱۳۹۱ آذر ۱۸, شنبه

"The ultimate inspiration is the deadline." Nolan Bushnell

مهمان حبیب خانه است.
باید اعتراف کرد نقشی که مهمان در تمیز شدن خانه دارد، هیچ جارو برقی یا ماده شوینده ای ندارد.

هیچ نظری موجود نیست: