۱۳۹۱ آذر ۱۵, چهارشنبه

Love xnor Harmony = Peaceful Life

با بعضی عشق، کافی نیست.
با بعضی عشقِ کافی نیست.

دکتر شریعتی (مثلا)

هیچ نظری موجود نیست: