۱۳۹۱ دی ۱۱, دوشنبه

"if a taxi goes backwards, does the driver owe you money?" -- Movie

راسته اين قرصهاي ضدبارداري برعكس خورده بشن، بچه دوقلو ميشه؟
-- ستاد شایعه سازی

هیچ نظری موجود نیست: