۱۳۹۱ آذر ۳۰, پنجشنبه

I wish I was at least a quarter lesbian

× احساسی نویسی:
بعضی وقتها اونقدر از پسرها متنفر میشوم
که تصمیم میگیرم با یک پسر ازدواج کنم 
و یک پسر به دنیا بیارم.

عجالتا ولی، دلم میخواد با دستام یکیشون رو از دنیا ببرم.


-----------------------------------------------------------
My grandma was Dutch-Irish, and my grandpa was lesbian, that makes me quarter lesbian! " -- Eric Cartman

هیچ نظری موجود نیست: