۱۳۸۹ اسفند ۱۱, چهارشنبه

"So, then what do you believe in?"

با اجازه وودی آلن:

- مرگ و گذر زمان.

Title: closing part of Sleeper movie, Woody Allen

هیچ نظری موجود نیست: